Stork
Resultaten: 726

HoTT or NoT? Nut en resultaat van Hands-on-Tool-Time metingen.

Efficiencymetingen zijn op de werkvloer inmiddels een bekend verschijnsel. Het succes van de WCM-HoTT Toolkit draagt hieraan zeker bij. Maar wanneer is het nu zinvol om zo’n meting te doen? En hoe zet je zo’n meting om naar concrete verbeterresultaten? In deze blog geef ik een toelichting op basis van mijn ervaring met HoTT-trajecten en onze best practices.