Stork

Boehringer Ingelheim - uitbreiding capaciteit nutsvoorzieningen

Informatie

Klant

Boehringer Ingelheim

Regio

Europa

Industrie

Food & pharma

Bijbehorende mogelijkheden

Uitdaging

Boehringer Ingelheim eiste een uitbreiding van de capaciteit van de Clean Utilities van het bedrijf om een nieuw vaccin te produceren. Dit omvatte twee nieuwe eenheden voor de productie van gezuiverd water (PUW), Water voor injectie (WFI) en Schone Stoom (CS). Deze units zouden op de bestaande productielocatie worden geïnstalleerd, aangesloten op de verschillende nutsvoorzieningen en beschikbaar worden gesteld in de verschillende productieruimtes in het gebouw. De grootste uitdaging was tijd, want de hele installatie moest in zes maanden klaar zijn. Een groot deel van het productieproces moest doorgaan terwijl de units werden gebouwd.

Oplossing

Stork was hoofdaannemer voor dit project en verantwoordelijk voor het gehele proces, van ontwerp tot oplevering, van de mechanische en de E&I scope. Het ontwerp van de gevraagde installatie is gerealiseerd volgens het V-model. Deze manier van werken verifieert de resultaten van elke stap in het project met de specificaties. Een bijzondere uitdaging was het feit dat het systeem moest worden geïnstalleerd in een bestaand gebouw waarin de ruimte beperkt was. Bovendien moest al het leidingwerk dwars door reeds overvolle technische ruimtes worden gelegd, ook rekening houdend met de zeer strenge technische eisen waaraan kritieke nutsvoorzieningen moeten voldoen. De besturingen voor de WFI-distributielus en de verschillende gebruikerspunten werden volledig in eigen huis geautomatiseerd, conform de GAMP 5-norm. Hierdoor werd voldaan aan alle eisen met betrekking tot productveiligheid en traceerbaarheid.

Tijdens de uitvoering van dit project is een aantal bestaande opslag- en nuts-ruimtes omgebouwd tot nieuwe skids en tanks en zijn er door het hele gebouw leidingen aangelegd. Omdat het productieproces tijdens de bouwfase doorging, moest het aantal geplande verstoringen tot een minimum worden beperkt. Dit werd bereikt dankzij de soepele afstemming van activiteiten door productieplanning en projectmanagement. Alle orbitale lassen werden extern gecontroleerd door visuele inspectie en intern door video-endoscopieapparatuur om ervoor te zorgen dat er geen defecten of verkleuringen waren. Om aan te tonen dat de installatie in feite precies volgens de specificaties is gebouwd, werd alle activiteit zorgvuldig gedocumenteerd, inclusief de gebruikte materialen, het lassen, de uitgevoerde tests, de reinigingswerkzaamheden en de inspecties, de kalibraties en de validaties.

Voordelen

Energie
Het systeem werkt op lage snelheid tijdens een stand-by periode dankzij de circulatiepompen met frequentieomvormer en drukregelklep, die naar behoefte kunnen worden geregeld. Wanneer een gebruikerspunt WFI vereist, wordt het systeem op toeren gebracht tot het punt waarop de toevoerdruk naar de gebruiker voldoet aan de opgegeven waarden.

Sterilisatie

Door overdruk op het systeem met WFI in de leidingen te houden, wordt het kookpunt van water verhoogd. Hierdoor kan het extra worden opgewarmd om waarden van meer dan de vereiste 121°C te bereiken. Na het bereiken van de vereiste periode bij sterilisatietemperatuur wordt het systeem actief teruggekoeld tot de normale bedrijfstemperatuur van 85°C. Op deze manier is het mogelijk om het systeem te steriliseren en klaar te maken voor productie binnen de door de klant aangegeven zes uur.

Isolatie

Omdat de productieruimtes tijdens de bouwfase operationeel moesten blijven, kon steenwol niet worden gebruikt. Bovendien zouden de hoeken, gaten en uitstekende bevestigingen van reguliere beplating het schoonmaken van de kamers niet vergemakkelijken. Stork maakte gebruik van een laag gesloten-celschuim, die speciaal voor deze toepassing was ontwikkeld. Dit materiaal garandeert een veilige, energie-efficiënte en gemakkelijk te reinigen afwerking.

"Het belangrijkste aspect van dit project was hoe om te gaan met onvoorziene omstandigheden. Stork heeft dit probleem uitstekend aangepakt."
Gaby Paauw, Projectmanager - Boehringer Ingelheim Animal Health BV.

Boehringer Ingelheim is een wereldwijd farmaceutisch bedrijf dat wordt gedreven door R&D. Vanaf het hoofdkantoor in Ingelheim, Duitsland, opereert het bedrijf over de hele wereld. Het heeft 145 dochterondernemingen, heeft 47.500 mensen in dienst en omzet meer dan 15 miljard euro. De locatie in Weesp richt zich op de productie van diergeneesmiddelen.