Stork

Injectie compressor station - ondergrondse gasopslag-

Informatie

Klant

Nederlandse Aardolie Maatschappij

Regio

Europa

Industrie

Raffinage & petrochemie

Bijbehorende mogelijkheden

Uitdaging

Een essentieel onderdeel van het grote uitbreidingsproject van de ondergrondse gasopslag Norg, was de toevoeging van een derde injectiecompressorstation. Omdat deze derde compressor tussen twee bestaande en volledig operationele installaties moest worden geïnstalleerd, vereiste de "brownfield" -situatie uitgebreide aandacht. Ook moesten de bouwactiviteiten worden afgestemd op de seizoenscyclus van de UGS-activiteiten. Verder was de beschikbare fysieke ruimte beperkt.

Oplossingen

Dit EPC-project werd uitgevoerd door het GLT-Plus consortium. Stork is een van de partners, verantwoordelijk voor alle bouwactiviteiten. Vanaf de start van het project was de aandacht gericht op bouwgedreven engineering. Nauw samenwerken als echte consortiumpartners was essentieel. Vanwege de operationele beperkingen waren bouwtechniek en planning van cruciaal belang. Stork leverde waardevolle input tijdens de ontwerpfase en slaagde erin om alle bouwactiviteiten op locatie op elkaar af te stemmen.

De injectietrein bestaat uit: 

• Een indoor tweetraps compressor (38 MW), persdruk ongeveer 320 bar.

• Acht luchtgekoelde koelbanken.

• Een driefasige transformator die de 110 kV hoogspanning reduceert tot 7,7 kV voor de e-drive.

• Een high speed high performance tandwielkast.

• Smeerolie skid: twee sets van drie koelbanken in totaal. De bestaande vier nutskoelers werden gereviseerd.

• Funderingen.

Bijzondere uitdaging was de aanpassing van het gebouw. Twee aparte hallen moesten met elkaar verbonden worden en samengevoegd tot één groot gebouw. De nieuwe binnenscheidingswanden moesten voldoende bescherming bieden aan de aangrenzende hal(en). Er moesten maatregelen worden genomen om te voldoen aan uitdagende 'straalbrandwerendheid' en compartimenteringsvoorschriften. De gehele hal wordt geconditioneerd via een geforceerde ruimteventilatie en beveiligd door brand- en gasdetectiesystemen.

Voordelen

• Veiligheid: nul incidenten, resulterend in een TRCF van '0'.

• Succesvolle en nauwe samenwerking met de opdrachtgever, het consortium en meerdere contractpartners.

• Planning: alle werken werden volgens plan afgerond. Het project is op tijd en op termijn (OTIF) afgerond.

• 'Vlekkeloze' opstart van de compressor en een hoge beschikbaarheid van 99% al tijdens het eerste injectieseizoen.

• Snelle en flexibele uitvoering van het project door een ervaren team van hooggekwalificeerde professionals.

Project details

Scope van het project:  Realisatie 'Derde injectie Compressor'. Complete EPC, waarbij Stork als hoofdaannemer verantwoordelijk was voor alle bouw- en inbedrijfstellingsactiviteiten

Locatie:  Ondergrondse gasopslag Norg

Uitvoeringsperiode: oktober 2012 – april 2015 (5 fasen)

Diameters Piping: Variërend tot max. 42" Wanddikte tot 35 mm

Hoogte:  Compressor gebouw: 15 meter

Gewichten (ca.):  Transformator 95 Ton 

                                    E-drive 80 Ton   

                                    Compressor  70 Ton   

                                    Smeerolie skid 40 Ton

                                    Koelbanken 55-60 ton/set