Stork

Provincie Drenthe - Besturing van bruggen en sluizen

Informatie

Klant

Provincie Drenthe

Regio

Europa

Industrie

Infra & water

Gerelateerde Capabilities

Uitdaging

Met de realisatie van de nieuwe vaarverbinding Erica - Ter Apel zal de scheepvaart toenemen. De bruggen en sluizen van de provincie Drenthe worden lokaal bediend. Naast de bestaande bedieningspost in Hoogerveen zal er een tweede post in Nieuw-Amsterdam bij komen. Vanuit deze twee posten worden straks zes sluizen en negen bruggen bediend. Stork kreeg de vraag om binnen de periode van vijf maanden vier bruggen en een sluis te laten bedienen middels nieuwe besturing en camera bewaking vanaf één centraal punt (de Stieltjes- kanaalsluis). Naast het uitvoeren van engineering moesten er ook elektrische en instrumentatie taken uitgevoerd worden.

Oplossing

Stork heeft per brug nieuwe besturingskasten ontworpen en de installatie van de bruggen aangepast. De volgende werkzaamheden zijn door Stork uitgevoerd:

 • Engineering van de besturingspanelen en de elektrotechnische installatie
 • Assembleren van de besturingspanelen
 • Installatiewerkzaamheden:
  • Kabels leggen
  • Plaatsen en aansluiten van besturingspanelen, spileindschakelaars en slagboomkasten, voorwaarschuwingsseinen, landverkeersseinen en scheepvaartseinen, cameramasten, camera’s en geluidsinstallatie
 • In bedrijfstellen van de installatie

Voordelen

 • De bediening van vier bruggen en één sluis is omgebouwd naar bediening vanaf één centraal punt waardoor operationele kosten worden verlaagd
 • Tijdsbesparing voor de scheepsvaart door kortere wachttijden en bedieningstijden Met de realisatie van deze verbining zal de scheepvaart naar verwachting toenemen
 • Bediening met behulp van camera's maakt flexibele bedieningstijden mogelijk
 • Het project is binnen de planning van vijf maanden opgeleverd

"

"De projectplanning was enorm uitdagend. Door de goede afstemming konden aanpassingen tijdig worden opgepakt en kon er meteen worden bijgestuurd. Ik heb dat als zeer positief ervaren. Bovendien hebben we de tijdsplanning daardoor gehaald."

Johan Snijder, projectmanager provincie Drenthe